• UF 1: instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic. 
  • UF 2: gestió de la informació i de recursos en una xarxa. 
  • UF 3: implantació de programari específic. 

Tutoria 1er de DAM. Cada dijous