Professor Mòduls Professionals:

       Dídac Pérez (dperez@inspedralbes.cat).

Professor Mòduls Generals:

        Rubén Ibarra (ribarra@inspedralbes.cat).

        Laia Macià (lmacia3@inspedralbes.cat).