En aquest mòdul coneixerem tots el components que conformen un ordinador P.C., farem pràctiques de muntatge, desmuntatge, neteja, i instal·lació de components i perifèric, així com la seva configuració.

Sabrem què diferència un mateix component, en quant a preus, prestacions, qualitats  i lideratge de marques.

Aprendrem a adaptar les configuracions en funció de la tasca a desenvolupar per part de l'equipament i a gestionar els materials en funció d'un pressupost tancat.

Veurem què és el "Troubleshooting", i veurem les averíes més habituals a nivell de maquinari i programari i com resoldre-les.

Amb les aptitud adquirides podreu ser ajudants en una tenda, que es dediqui a la venda d'ordinadors.