En aquest mòdul treballarem amb els principals sistemes operatius, tant propietaris com lliures. Farem les seves instal·lacions i configuracions bàsiques, aprendrem tant la gestió bàsica de usuaris i grups, com la gestió d'arxius.

Amb els llenguatges de guió, i les comandes més significatives de cada sistema operatiu, farem que tasques rutinàries siguin automàtiques.

Deixarem de tenir por de treballar amb els sistemes operatius sense escriptori.

Per completar el mòdul, treballarem amb "màquines virtuals" i els principals programaris de processador de text, fulls de càlcul i de diapositives.

Al completar aquest mòduls, tindreu una gran quantitat de trucs i la experiència suficient com per trobar-vos còmodes en qualsevol sistema operatiu.

Amb aquestes aptituds podreu ser ajudants en una tenda que es dediqui a la venda i manteniment d'ordinadors.