Aquest mòdul és fonamental per conèixer qué hi ha darrera de les xarxes locals i com funcionen.

Aprendrem a fer instal·lacions físiques de xarxes locals, tant en coure com mitjançant les ones, configurar els diferents dispositius de xarxes i farem ús d'emuladors per la confecció de models de xarxes. 

Al finalitzar el mòdul sereu capaços de dissenyar i implantar una xarxa local, des de la instal·lació física, (col·locar canaleta, caixes P.A.U., fuetons, etc.) fins a la configuració dels diferents dispositius de xarxa per tal que funcione adequadament.

Tot l'aprés a aquest mòdul us capacitaría per ser ajudants/es a qualsevol empresa dedicada a la instal·lació de xarxes.